First Aid WorldWide Manual

ZAVOJ GLAVE

Hipokratova kapa
Zavoj za jedno oko
Zavoj za oba oka