First Aid WorldWide Manual

Escola Profissional de Cortegaça

Adresa: Rua da Escola – Apartado 73 – 3886-908
Mesto: Cortegaça, Portugal
Telefon: +351256750930
Email: geral@eprofcor.com

Ovar Forma je škola strukovnog obrazovanja, VET Škola. Cilj škole je da kroz unapređenje nastave, istraživački rad i kvalitetno obrazovanje
– doprinese razvoju svojih polaznika i tako im omogući adekvatnu pripremu za aktivan profesionalni život;
– promoviše dualno obrazovanje sa ciljem boljeg povezivanja škola i preduzeća;
– analizira regionalne potrebe za kadrovima;
– promoviše mogućnosti učenja i sarađuju sa nacionalnim i stranim institucijama u razvoju stručnog obrazovanja,VET.
Tokom prethodnog perioda, profesionalna kvalifikacija koju pruža institucija postala je važno sredstvo za suočavanje sa konkuretnim tržištem, koje zahteva kvalifikovaniji kadar. Ova institucija omogućava studentima da steknu bolju kvalifikaciju koja je više orijentisana na svet rada.