First Aid WorldWide Manual

HISTERIJA

Histerija

Histerija predstavlja oblik neuroze, pri čemu se psihički poremećaji transformišu u raznovrsne telesne, senzorne i motoričke poremećaje (u vidu povremenih teatralnih padanja praćenih grčevima, delimičnim poremećajima stanja svesti i izlivima jakih emocija).
Simptomi histeričnog napada su: najčešće očuvana svest sa iznenadnim padanjima i prekomernim uzbuđenjem u ponašanju i govoru. Ponekad govor može biti zamenjen neprekidnim kricima, jecajima, ridanjem. Pomenuti znaci pojačavaju se u prisustvu posmatrača, dok je pojava ,,histeričnog luka“ (izvijanje čitavog tela sa osloncem na potiljak i pete) veoma retka.

Prva pomoć.

Pri ukazivanju prve pomoći neophodno je histeričnu osobu smestiti na tiho mesto, ne prekidati histerični napad. Važno je znati da bi takve osobe trebalo smirivati i prema njima se strpljivo odnositi dok se čeka dolazak ekipe Hitne medicinske pomoći.