First Aid WorldWide Manual

CILJEVI I ZADACI

Imobilizaciju povreda kičme, karlice i većih kostiju vrši više spasilaca.