First Aid WorldWide Manual

Nahit Mentese

AYDIN / NAZİLLİ – Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AYDIN / NAZİLLİ / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Nahit Mentese je srednja stručna, tehnička škola za devojčice, smeštena u Nazilli, u Aidınu, na zapadu Turske. Misija škole je da obrazuje visokokvalitetne profesionalce u transparentnom i sigurnom okruženju omogućujući im zdravo, sigurno, dobro opremljeno i bogato okruženje za učenje koje će im obezbediti zaposlenje.
Škola ima oko 750 učenika, 70 nastavnika i 4 administrativna i pomoćna radnika. Učenici imaju od 14 do 18 godina. U školi postoji 8 obrazovnih smerova. To su: Obrazovanje i razvoj dece, Nega i lepota kose, Tekstil i proizvodnja, Nega pacijenata i starih, Grafika i fotografija, Informaciona tehnologija, Usluge hrane i pića i Rukotvorine.
Škola je uspešna u sportskim i društvenim aktivnostima. Ispunjava standarde kvaliteta rada ustanove i upravljanja i ima iskustva u evropskim projektima od 2006. godine i takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete. Škola je takođe učestvovala u Erasmus + projektima (projekti Ka202, Ka102 i Ka 229).
Neki od učenika potiču iz siromašnih porodica, pa imaju socijalnih i ekonomskih problema. Ovim učenicima škola pruža finansijsku i psihološku podršku. Učenici učestvuju u društvenim, kulturnim i sportskim aktivnostima.