First Aid WorldWide Manual
First Aid WorldWide Manual

I.E.S Javier García Téllez

Erasmus: erasmus.iestellez.es 

I.E.S Javier García Téllez’in farklı uzmanlık alanlarından yaklaşık 1300 öğrencisi vardır. Yaklaşık 300 Zorunlu Orta Öğretim öğrencisidir, geri kalanı MEÖ’dendir.
Farklı uzmanlıkları öğretmek için, merkezde 25 servis personelinin yardımcı olduğu 125 öğretmen bulunmaktadır.
Merkezimizde verilen mesleki alanlar ve mesleki eğitim kursları şunlardır:
-Elektrik ve Elektronik Alanı:
Elektrik ve Otomatik Tesisatlar. Telekomünikasyon Tesisatları. Elektronik Bakım. Elektroteknik ve Otomatik Sistemler. Otomasyon ve Endüstriyel Robotik. Telekomünikasyon ve Bilgisayar Sistemleri. Yenilenebilir enerjiler.
-Alan Taşıtlarının Nakli ve Bakımı.
Araç Kaportaları. Motorlu Taşıt Elektromekaniği. Otomotiv Çalışmaları
-Hemşirelik Alanı
Hemşirelik Yardımı. Teşhis Görüntüleme ve Nükleer Tıp. Klinik ve Biyomedikal Laboratuvarı. Diş protezi. Acil yardım.
IES Javier García Téllez, on yılı aşkın bir süredir farklı Erasmus+ programlarına katılmaktadır, dolayısıyla öğretmenlerimiz bu tür projelerde geniş deneyime sahiptir. Eşitlik, oyunlaştırma, sanal gerçeklik projelerine de katıldık…