First Aid WorldWide Manual
First Aid WorldWide Manual

Erasmus+

Erasmus+, eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında hareketlilik ve işbirliği projelerinin finansmanı ile ilgilenen Avrupa’nın en büyük eğitim programıdır. 2014’te oluşturuldu ve 2021’de 2027’ye kadar sürecek yedi yıllık yeni bir uygulama dönemine girdi.
2021-2027 Erasmus+ programının genel amacı ve öncelikleri

Erasmus+ programı, 2021-2027 döneminde daha fazla katılımcının ve daha geniş bir organizasyon yelpazesinin katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, yeni program kapsayıcılığı, yeşil girişimleri ve dijitalleşmeyi finansal mekanizmalar aracılığıyla destekleyen kilit ve en önemli öncelikler olarak vurguluyor, ardından sivil değerlerin güçlendirilmesi, kültürler arası diyalog, hoşgörü ve sosyal, kültürel ve tarihi mirasın anlaşılması.

Programın genel amacı, yaşam boyu öğrenme yoluyla eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanındaki kişilerin eğitsel, mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemektir.

Öğrenmek, eğitim almak ve çalışmak amacıyla başka bir ülkede vakit geçirmek, ana dile ek olarak iki yabancı dil bilmek standart haline gelmelidir.

Bu şekilde Program, sürdürülebilir büyümeye, daha iyi işlere ve sosyal uyuma önemli ölçüde katkıda bulunur, yeniliği teşvik eder ve Avrupa’daki bilgi, beceri ve yeterlilikler açığını kapatır.

Programın üyeleri kimlerdir?

Bunlar başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, belli bir kapasitede dünyadaki diğer tüm ülkelerdir. Tüm program üyeleri, AB Üye Devletleri ve Programla ilişkili üçüncü ülkeler ve Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkeler olarak ayrılmıştır. AB Üye Devletleri ve Programla ilişkili üçüncü ülkeler (AB üyeleri ve diğer altı ülke: Kuzey Makedonya, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Türkiye ve Sırbistan) programın tüm bölümlerine katılabilir ve Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkeler (tümü bölgelere göre bölünmüş diğer ülkeler) programın yalnızca bazı bölümlerine katılabilir.

Sırbistan, 2019 yılından bu yana Erasmus+ programına tam üye olup, Programla ilişkili üçüncü ülke statüsüne sahiptir ve bu statü yeni Çağrıda da devam edecektir. Bu, Sırbistan’daki kurum ve kuruluşların Avrupa Birliği üyesi ülkelerle aynı şekilde her tür projeye başvurmaya devam edebileceği anlamına gelir.