First Aid WorldWide Manual
First Aid WorldWide Manual

CPR TANIMI

CPR olarak kısaltılan kardiyopulmoner resüsitasyon veya kardiyorespiratuar resüsitasyon, bir kişinin kan dolaşımı durduğunda, kardiyorespiratuar arrestin nedenine bakılmaksızın hayati organların oksijenlenmesini sağlamayı amaçlayan bir dizi geçici ve standart manevradır.