First Aid WorldWide Manual
First Aid WorldWide Manual

Хистерија

Хистерија

Хистеријата е форма на невроза, при која менталните нарушувања се трансформираат во различни физички, сетилни и моторни нарушувања (во форма на повремени театрални паѓања проследени со конвулзии, делумно пореметување на состојбата на свеста и изливи на силни емоции).
Симптоми на хистеричен напад се: најчесто зачувана свест со ненадејни паѓања и прекумерна возбуда при однесувањето и говорот. Понекогаш говорот може да се замени со континуиран плач, липање, лелекање. Споменатите знаци се интензивираат во присуство на набљудувач, додека појавата на „хистеричен лак“ (искривување на целото тело со потпора на задниот дел од главата и петите) е многу ретка.

Прва помош

При давање прва помош потребно е хистеричното лице да се постави на мирно место, да не се прекинува хистеричниот напад. Важно е да се знае дека таквите лица треба да се смируваат и да се третираат со трпение додека го чекаат пристигнувањето на тимот за итна медицинска помош.