First Aid WorldWide Manual
First Aid WorldWide Manual

Nahit Mentese

AYDIN / NAZİLLİ – Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AYDIN / NAZİLLİ / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Нахит Ментеше е средно стручно и техничко училиште за девојчиња, сместено во Назили лоцирано во Ајдин, западнa Турција. Мисијата на училиштето е да едуцира висококвалитетни професионалци во нетранспарентно и економско опкружување и да им обезбеди вработување преку подготовка на здрава, безбедна, добро опремена и богата средина за учење.
Училиштето има околу 750 ученици, 70 наставници и 4 лица персонал. Учениците се помеѓу 14-18 години. Во училиштето има 8 департмани. Тоа се: Образование и развој на деца, Нега на коса и убавина, Текстил и производство, Нега на пациенти и стари лица, Графика и фотографија, Информатичка технологија, Услуги за храна и пијалаци и Ракотворби.
Училиштето е успешно во спортски и општествени активности. Училиштето е исто така добро во управување со тотален квалитет и има искуство во Европски проекти од 2006 година и натпревари за вештини базирани на проекти што ги одржува Министерството за образование. Училиштето има искуство и во Еразмус+ проекти (проекти Ка202, Ка102 и Ка 229)
Некои од учениците потекнуваат од сиромашни семејства, па имаат одредени социјални и економски проблеми. Овие ученици се поддржани од училиштето финансиски и психолошки. Во училиштето се занимаваат и со социјални, културни и спортски активности