First Aid WorldWide Manual
First Aid WorldWide Manual

ОБРАЗОВНИ АЛАТИ

Нашето истражување се состоеше од споредба на три кукли за реанимација, со цел да се проценат можните иновации кој што ја олеснуваат обуката на инструкторот, како и учењето на студентите.
Фокусот на нашето истражување беше насочен формативни аспекти во врска со новата технологија, на таа основа споредивме три кукли за реанимација, кој имаат заеднички надворешни уреди кој овозможуваат моментална повратна информација од различни КПР параметри.Освен што даваат повратна информација на техничарот,овозможуваат инструкторот објективно да ги процени резултатите.
Конечно, после процесот на истражување , најдобро оценета кукла за реанимација од страна на корисниците и инструкторите беше LAERDAL Resusci ANNE KCPR AV.

https://laerdal.com/es/products/simulation-training/resuscitation-training/resusci-anne-qcpr

Нашето истражување се состоеше од споредба на три кукли за реанимација, со цел да се проценат можните иновации кој што ја олеснуваат обуката на инструкторот, како и учењето на студентите.
Фокусот на нашето истражување беше насочен формативни аспекти во врска со новата технологија, на таа основа споредивме три кукли за реанимација, кој имаат заеднички надворешни уреди кој овозможуваат моментална повратна информација од различни КПР параметри.Освен што даваат повратна информација на техничарот,овозможуваат инструкторот објективно да ги процени резултатите.
Конечно, после процесот на истражување , најдобро оценета кукла за реанимација од страна на корисниците и инструкторите беше LAERDAL Resusci ANNE KCPR AV.

Следните слики се снимки од екранот на мобилната апликација од самиот уред: