First Aid WorldWide Manual
First Aid WorldWide Manual

Давење

Давење

Давењето е форма на механички респираторен застој, кој се јавува поради доаѓањето на вода во горниот респираторен тракт и белите дробови. Причината за смртта од давење во вода е прекинот на размената на гасови помеѓу човечкото тело и надворешниот воздух
Давеникот кој се дави обично некое време прави остри, некоординирани, панични движења, обидувајќи се да остане на површината на водата. Доколку навреме не му се пружи помош, водата навлегува во дишните патишта и поради оневозможено дишење тој исчезнува под водата постепено спуштајќи се на дното.

Прва помош

Во сите форми на давење во вода, дишењето прво престанува. Кога давењето е во студена вода, може да бидат потребни 30-45 минути за да се вратат виталните функции.
Основната претпоставка на успешните процедури за реанимација за време на давење е правилно да се повлече жртвата на „суво“ со фрлање даска, гумена топка, појас за спасување или јаже, избегнување физички контакт доколку давеникот е свесен и пристигнување на Итната медицинска помош што е можно побрзо