First Aid WorldWide Manual
First Aid WorldWide Manual
bilbord

За проектот

„ПРВА ПОМОШ ВО СВЕТОТ“ Е ЕРАЗМУС+ К202 ПРТНЕРСТВО ФОРМИРАНО ОД 5 СРЕДНИ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА ОД СРБИЈА, ПОРТУГАЛИЈА, ШПАНИЈА, ТУРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА. ГЛАВНА ТЕМА НА ПРОЕКТОТ Е ПРВА ПОМОШ.

Секаде во светот, прва помош е основното знаење кое треба да го совлада поединецот за да може да им помогне на своите најблиски и себеси во кризни ситуации. Знаењето и пружањето прва помош е задолжително за секого и треба да биде дел од општа култура. Многу е важно младите да ја знаат и да ја разберат важноста од пружањето помош во даден момент. Првата помош е чин на спасување животи, но е и одраз на хуманоста, алтруизмот и чувството за потреба од други луѓе и знаењето за прва помош треба да биде дел од здравствената култура на граѓаните.